Van de Voorzitter

27 september 2017

Anouk

Beste leden,

De zomervakantie ligt inmiddels achter ons en het dagelijkse ritme is weer hervat. Ik hoop dat iedereen een fijne zomer heeft gehad en met een opgeladen batterij de herfst en winter het hoofd kan bieden.

Clubkampioenschappen

De eerste week van september zijn de jeugd- en de senioren mix clubkampioenschappen gespeeld. Ondanks de nodige regen en daardoor de gedeeltelijke verhuizing naar de hal van Tulip zijn er vele mooie partijen gespeeld. Ik wil de jeugdcommissie en de technische commissie hartelijk danken voor de goede organisatie, maar ook voor hun creativiteit, geduld en flexibiliteit om zoveel mogelijk aan ieders wensen tegemoet te komen.

Competities

De vrijdagavond-, zaterdag- en zondagcompetitie zijn weer begonnen. Dat betekent dat op vrijdagavond de banen vanaf 19 uur bezet zijn, zaterdag vanaf 12 uur en op zondag vanaf 8 uur tot het einde van de middag. Op zaterdag en zondag zal er tijdens de competitie naast het vaste aanbod een aantal extra’s aangeboden worden vanuit de keuken.

Barbezetting

In het voorjaar heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de bezetting achter de bar en in de keuken op zaterdag. In overleg met Robert Dacco is besloten om zijn werkmomenten aan te gaan passen. Zijn beschikbaarheid in het weekend sloot niet meer voldoende aan bij de wensen van het bestuur. Daarom zal op zaterdag de bardienst ondersteunt worden door een medewerker uit de (betaalde) poule, die keukenwerkzaamheden zal verrichten en ondersteunen achter de bar als het druk is of als er geen bardienst beschikbaar is.

Robert Dacco zal in de weken waarin competitie wordt gespeeld of als er toernooien zijn van maandag t/m vrijdag aanwezig zijn van 9-13 uur, in de avond maandag t/m donderdag van 17-21 uur en op vrijdag van 18.30 uur tot sluit. In de reguliere weken is Robert Dacco maandag, woensdag en vrijdag aanwezig van 9-13 uur en in de avond maandag t/m donderdag van 17-21 uur. Daarnaast zal hij in overleg aanwezig zijn tijdens bepaalde evenementen. Dit betekent dat in de komende periode er een aantal bardiensten aangepast zullen worden en sommige leden gevraagd zal worden door de barcoördinator, Valesqua de Waal, om op een aangepast tijdstip hun bardienst te vervullen. Ik hoop op ieders begrip zodat we allemaal zo vaak mogelijk kunnen genieten van een bemande bar.

Barcoördinator

Valesqua de Waal (bardienst@ltcdemeent.nl) heeft sinds dit voorjaar de taak van barcoördinator op zich genomen. Wij zijn als bestuur blij dat zij deze taak tot het einde van dit tennisseizoen op zich wil nemen. Valesqua de Waal vult de gaten in het bardienstrooster op, voert wijzigingen door na intekening op de bardiensten, vult uitval op, e.d. Deze taak werd voorheen uitgevoerd door Robert Dacco met ondersteuning vanuit de Barcommissie. Robert Dacco heeft aangegeven deze taak te belastend te vinden bovenop zijn andere werkzaamheden.
Zodoende is Valesqua de Waal gevraagd deze taak op zich te nemen. Zij is aanspreekpunt voor leden als er problemen zijn rondom de invulling van bardiensten. Tevens is ze het eerste aanspreekpunt voor de commissies bij opvulling van bardiensten tijdens een evenement en/ of toernooi. Valesqua de Waal doet de barcoördinatie niet op vaste urenbasis. Ze zorgt wekelijks dat de bardiensten zoveel mogelijk zijn opgevuld en handelt als er ad hoc zaken geregeld moeten worden. Daarnaast studeert ze aan de Hogeschool van Amsterdam. Dit betekent dat ze niet elk moment van de week beschikbaar is en niet altijd direct kan reageren op een mail. Ik vraag hiervoor begrip van de leden. Waar nodig wordt ze ondersteunt vanuit het bestuur.

Verplichte bardiensten

Wat opvalt is dat sommige leden makkelijk hun bardiensten afmelden met de boodschap dat ze verhinderd zijn. Dit is niet de bedoeling. De geldende afspraak is dat als leden verhinderd zijn, ze bijtijds zelf vervanging zoeken voor hun dienst en dit vervolgens doorgeven aan de barcoördinator. Lukt dit niet en is het te kort dag, dan zal een lid zijn dienst moeten afkopen (uitzonderlijke situaties daargelaten) en zal alsnog door de barcoördinator getracht worden een vervanger voor de dienst te vinden.

Wat ook opvalt is dat er veel oude telefoonnummers staan in de bardienstmodule/ ledenlijst wat het soms lastig maakt mensen te bereiken. Ik wil iedereen verzoeken zijn gegevens te controleren en aan te passen via de website/ ledenadministratie. Op de website staat uitgelegd hoe gegevens van het gezinshoofd of kinderen te wijzigen.

Vertrek en vervanging trainer Edwin van de Hoeven

Helaas moet ik meedelen dat onze trainer Edwin van de Hoeven heeft aangegeven de club na de winter te gaan verlaten. Edwin heeft een aanbod gekregen om voor Tjerk Bogtstra (begeleiding profspelers/talenten) te komen werken. Hij zal trainers gaan begeleiden in de tennisschool die wordt opgezet. Een mooie uitdaging voor Edwin, maar jammer voor onze club. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om een nieuwe trainer te vinden. Dit gebeurt in afstemming met Maarten Witte.

Vacature: ledenadministratie


Barbara Hermans, die al een aantal jaren de ledenadministratie van LTC de Meent doet, heeft aangegeven haar functie te willen overdragen. Eerst heeft het bestuur gekeken of er leden geïnteresseerd zijn om deze functie over te nemen. Dat is tot nu toe zonder resultaat geweest. Daarom vraag ik via deze weg: wie heeft interesse om deze zeer waardevolle en onmisbare functie van Barbara over te nemen? Ben je jong, ouder, net lid, actief, minder actief: dat maakt niet uit. Inzet, enthousiasme, gestructureerd kunnen werken en tijdens afgebakende wekelijkse momenten aandacht kunnen besteden aan deze taak is wel van belang. Heb je interesse, mail mij (voorzitter@ltcdemeent.nl) en ik zal je graag in contact brengen met Barbara. Alvast bedankt!

Bijzondere algemene ledenvergadering

De uitgestelde bijzondere ALV zal begin november plaatsvinden. Een exacte datum volgt snel. Graag zie ik jullie in groten getale tijdens deze ALV. Ook nieuwe leden en leden die niet vaak vergaderingen van de club bezoeken hoop ik daar te zien om input te geven.
Tijdens de ALV bedanken we Robbert Keijer en verlenen hem decharge en wordt Bart Ranke geïnstalleerd als vijfde bestuurslid. Daarnaast zullen we jullie informeren over de plannen met betrekking tot nieuwe ICT- en app-mogelijkheden om de communicatie te vergemakkelijken en te verbeteren binnen de club. Tevens wordt er een voorstel gedaan tot aanpassing van de statuten.

Veel tennisplezier de komende weken en ik zie jullie graag begin november.

Anouk Grosveld

Voorzitter LTC de Meent

2 juni 2017

Anouk

Voor degene die mij nog niet kennen, wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben Anouk Grosveld, inmiddels 42 jaar, moeder van drie kinderen van 6, 8 en 11 jaar en partner van Jacques Baars.

Ik ben werkzaam als adviseur in het basisonderwijs en ben hiervoor werkzaam geweest in de jeugdzorg en JGGZ.

Ik ben het grootste deel van mijn jeugd opgegroeid in Naarden. Met recht kan ik zeggen dat ik uit een echte tennisfamilie kom. In onze familie was het vanzelfsprekend dat je ging tennissen en dat heb ik in mijn kinderjaren met veel plezier gedaan bij TV Naarden.

In 2007 ben ik weer terug in Naarden komen wonen na 14 jaar Amsterdam. Nadat mijn racket weer een paar jaar lag te verstoffen in de bak, ging het toch weer kriebelen. Ik besloot in 2012 samen met Michele Zwarts het tennissen weer op te pakken. Na rijp beraad kwamen we uit bij LTC de Meent. We wilden gewoon weer lekker gaan tennissen zonder al te veel poespas en dat dachten we te vinden bij LTC de Meent. En dit bleek te kloppen. LTC de Meent is een diverse club van jong tot oud, waar recreant maar ook de actievere en meer getalenteerde speler een plekje vindt met een bloeiende jeugd. Een familieclub waar we hopelijk de komende jaren nog meer complete families weer aan het tennissen krijgen en aan de club weten te binden.

De afgelopen twee jaar heb ik mij ingezet binnen de technische commissie van de club die de competitie en de clubkampioenschappen voor de senioren organiseert. Waarom? Ten eerste omdat Robbert Keijer heel goed is in mensen persoonlijk aanspreken en  te bewegen voor functies. Maar ook omdat ik vanuit huis uit heb meegekregen dat het belangrijk is wat terug te doen voor hetgeen waar je actief gebruik van maakt. En zoals iedereen weet, een vereniging kan niet bestaan zonder zijn leden maar ook niet zonder de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten om de club in goede conditie te houden en voor alle leden een mooi aanbod neer te zetten.

In februari 2017 heb ik het stokje van Robbert Keijer overgenomen. Over het voorzitterschap heb ik wel wat langer moeten nadenken en was alleen gevraagd worden om het te overwegen niet genoeg. Het kost veel tijd (heb ik net als mijn  medebestuurders niet in overvloed), het is een verantwoordelijke taak die niet licht genomen moet worden en het is natuurlijk niet alleen maar lol. Anderzijds erg leerzaam, nu al na 3 maanden, een mooie uitdaging en taak om samen met mijn medebestuurders de club goed draaiende en gezond te houden, maar ook weer verder te brengen en nieuwe dingen te ontwikkelen en uit te proberen, zoals bijvoorbeeld een doorlopend keukenaanbod in de competitieweekenden op zaterdag en zondag.

Zodra het tennisseizoen geopend is, is het op vele weekenden, avonden, maar ook dagen een drukte van belang op de club. Dagelijks staan Maarten, Edwin en Nicky, de jeugd en in de avond senioren te trainen. Elk weekend is het tijdens de competitie volle bak op zaterdag en zondag, de competitie op vrijdagavond blijft populair, maar ook doordeweeks wordt er op twee dagen competitie gespeeld, getost op woensdagochtend en op maandagavond spelen leden interne competitie. We hebben reeds een goed bezocht en gezellig openingstoernooi  voor de jeugd en senioren gehad. Met Hemelvaart een stralend familietoernooi. Als de competitie karavaan weer even is doorgetrokken, starten de nodige toernooien, zoals de clubkampioenschappen senioren, Open Meent senioren, maar ook de Open Meent jeugd, interne rode competitie en Worldtour oranje en wekelijkse toss op maandagavond. Kortom, er is genoeg te doen en beleven op de club.

Bovendien bestaat LTC de Meent dit jaar 75 jaar en dat moet gevierd worden. Via deze weg nodig ik alle leden alvast uit om dit zaterdag 24 juni samen te vieren. Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt en alle leden zullen persoonlijk uitgenodigd worden. Op zondag 25 juni zal er in de middag een leuk programma voor de jeugd zijn. Ik heb ook een vraag: wie kan mij wat meer vertellen over de geschiedenis van LTC de Meent en bezit oude foto’s die niet in het archief zitten van het bestuur? Graag ontvang ik jullie reacties en/of tips: voorzitter@ltcdemeent.nl.

Tevens wil ik jullie alvast attenderen op een speciale algemene ledenvergadering (ALV) die belegd zal worden. Te weten op: dinsdag 11 juli 2017 om 20.00. In deze vergadering zal de decharge van Robbert Keijer als bestuurslid plaatsvinden en willen wij Bart Ranke als 5e bestuurslid voorstellen en als de leden akkoord zijn installeren. De uitnodiging en agenda zullen binnenkort verstuurd worden.

Tevens wil ik even een aantal mensen bedanken. Christiaan Stam heeft recent een stapje naar achteren gedaan in de jeugdcommissie en het stokje aan Bart Ranke overgedragen. Christiaan heeft zich de afgelopen jaren bijzonder ingespannen om een helder jeugdbeleid neer te zetten zowel financieel als een solide plan met betrekking tot het trainen van selectiekinderen en training van kinderen in het algemeen. Geen 20 pagina tellende epistels maar 2 A4-tjes met een klip en klare lijn.  Onze dank is groot, Christiaan! Een paar keer per week ben ik op de club en zie ik de club steeds verder transformeren tot een prachtig park. De planten staan volop in bloei en een mooie zelfgemaakte plantenbak siert nu de muur naar de kelder, elke week zie ik dat de hekken steeds wat verder groen zijn geverfd en als nieuw eruit zien, nieuwe parasols op het terras en op de baan inclusief een goed systeem waar ze in kunnen staan, stekkers die gemaakt worden, een beamer die wordt opgehangen zodat er op groot scherm naast tennis ook nog eens potje voetbal gekeken kan worden, lekkages die worden verholpen en ga zo maar door. Dit alles wordt gedaan door de heren van de accommodatiecommissie. Heren, dank dat jullie je dagelijks inspannen om de club te onderhouden en steeds weer een stukje mooier maken.

Tot op de baan!

Anouk Grosveld

Voorzitter LTC de Meent

8 januari 2017Van de voorzitter

Het seizoen is teneinde: ‘winter is coming’. Grijs, koud en nat weer. Voorbij zijn de mooie september en oktoberdagen waar we heerlijk konden tennissen en nagenieten met een drankje op ons (ver)nieuw(d)e park. Lekker groot terras, lekker luieren in de loungeruimte top!

Terugblik

Gedurende de zomermaanden speelde zich een aantal evenementen af op onze club. Zo was er weer een Opent Meenttoernooi voor de senioren en de junioren. Beide evenementen werden redelijk tot goed bezet. Geen hoogtijdagen meer van 300-350 partijen maar zo rond de 200 partijen voor beide evenementen.
In de zomer vond ook het echtparen toernooi plaats. Al weer voor de 23e keer. Namens de Meent zaten Riet Boerhout en Peter Sloothaak in de organisatie. Riet alweer voor de 18e keer. Riet dank hiervoor. Ook dit toernooi was redelijk tot goed bezet maar hier eveneens geen hoogtijdagen meer.
De eerste week van de maand september vonden ook de clubkampioenschappen jeugd en mixed dubbel senioren plaats. De jeugdclubkampioenschappen werden goed bezocht, de mixed dubbel kampioenschappen wat minder. Al met al zet de bezetting van al deze evenementen wel aan tot denken.
In de maanden oktober en november vond de najaarscompetitie plaats. Wat begonnen is als ‘aardigheidje’ neemt steeds serieuzere vormen aan. Elk jaar nemen steeds meer teams deel aan deze competitie. Landelijk maar ook bij ltc de Meent. Een groot succes dus.
Als klapstuk was er in november het welbekende bokkentoernooi. Al jaren een goed bezocht fenomeen.

Reflectie

Toch even een moment van reflectie. Hoe komt het dat (open) toernooien en sommige (club)evenementen geen topdrukte meer kennen?
Deels denk ik dat het te maken heeft met de opzet en deels met hoe het aan de man wordt gebracht.
Om iets tot een succes te maken dien je allereerst een organisatie te hebben die pro-actief is. Dus potentiële deelnemers persoonlijk mailen, bellen en aanspreken. Verder is het heel prettig om ambassadeurs voor je evenement te hebben. Ambassadeurs verkopen je evenement/toernooi namelijk voor je. Ook deze ambassadeurs dien je actief te benaderen.
Daarnaast is het goed eens kritisch naar je ‘aanbieding’ te kijken. Voldoet deze nog wel aan de huidige wensen van potentiële deelnemers? Moet je als club altijd maar in je eentje een open toernooi organiseren? En moet een toernooi altijd een hele week duren?
Waarom niet een toernooi van donderdag tot en met zondag? Of waarom niet een toernooi op de parken van alle omringende clubs, dus met het Spieghel, Bosheim en Naarden kijken of je een groot regionaal toernooi kunt starten. Noem het de Gooische kampioenschappen. Op de diverse club worden de wedstrijden gespeeld en een club organiseert de finale dag. Het is eigenlijk vergelijkbaar van opzet met het echtparen evenement maar dan met een bredere bereik: niet alleen voor echtparen want niet elk echtpaar is gemaakt om met elkaar te tennissen.
Het grote voordeel is dat clubs elkaar dan niet meer aan het beconcurreren zijn maar samenwerken. Dat is gezien het tijdsbeeld voor tennis geen overbodige luxe.
In Utrecht gebeurt het al. Daar werken 15 clubs samen met hun open toernooi en dat blijkt een groot succes.

Je ziet dit kritisch bekijken van de ‘aanbieding’ ook bij de knltb. De knltb is momenteel bezig met het verbeteren/aanpassen/vergroten van de huidige competitievormen.
Het doel is meer mensen te laten deelnemen aan competitie want gebleken is dat mensen die competitie spelen vaker op ‘hun’ park komen en daardoor meer binding met hun club hebben.
Ik denk dat het goed is dat dit momenteel gebeurt. Te lang in het oude blijven hangen ‘omdat het altijd zo is geweest’ is per definitie niet goed. Een sport, een organisatie moet zich blijven ‘doorontwikkelen’. Doe je dit niet dan sta je stil en ‘stilstand is achteruitgang’.

Dan nu de agenda voor de komende periode.

Agenda

December 2016 – maart 2017 Winteropenstelling park. Ook dit jaar zal ons park tijdens de wintermaanden gewoon weer open zijn. De banen zijn bespeelbaar als het weer het toelaat. De accommodatiecommissie zorgt daar weer voor waarvoor veel dank.

9 februari Algemene Ledenvergadering

Tenslotte nog wat mededelingen van het bestuur.

Mededelingen bestuur

Wisselingen bestuur 2017

Zoals al eerder gezegd zal ik na 4 jaar voorzitterschap stoppen. Wel zal ik nog deel van het bestuur blijven uitmaken als algemeen lid. Jolanda van der Heijden heeft ook aangegeven haar werkzaamheden als secretaris van de club te willen stoppen en zal zich niet meer herkiesbaar te stellen voor het bestuur. Christiaan Stam heeft eveneens te kennen gegeven zich niet meer herkiesbaar stellen als bestuurslid.
Als bestuur zijn we er in geslaagd een nieuwe voorzitter te vinden: Anouk Grosveld. Tijdens de algemene ledenvergadering zal zij worden voorgedragen als voorzitter.
Tevens zal Joost Geerling worden voorgedragen als lid van het bestuur. De exacte rolverdeling van het bestuur 2017 zal tijdens de algemene ledenvergadering bekend worden gemaakt.

Vertrek Filippo

De afgelopen drie jaren heeft Filippo met buitengewoon veel enthousiasme op onze club de tennislessen voor de jeugd en deels voor de volwassen verzorgd. In deze periode heb ik veelvuldig contact met Filippo gehad en hem leren kennen als een buitengewoon vriendelijk mens en een zeer gedreven tennisleraar. Hij weet precies wat hij wil. En, zoals hij het wil, moet het ook gebeuren. Dat is fijn om mee te werken als je allebei hetzelfde wilt. En daar wringt uiteindelijk de welbekende schoen.
Ltc de Meent is een intieme familieclub die werkt met vrijwilligers. Filippo is een gedreven professional die hoge eisen stelt aan zichzelf en zijn omgeving. Als bestuur (en jeugdcommissie) zijn we een heel eind met hem meegegaan. Op een gegeven moment is echter het maximale eruit geperst. Dan gaat het niet meer. Dan is het beter om dat in te zien en uit elkaar te gaan.
Filippo heeft mij wel laten zien dat je tennislessen heel anders moet aanbieden dan wat er nu overal gebeurt. Hij heeft mij laten zien dat je door een bovenmatige inzet als trainer al heel snel een begrip binnen ‘het tenniswereldje’ wordt waar iedereen graag bij wilt horen.
De afgelopen drie jaar heb ik in ieder geval zeer van hem genoten en ik wens hem dan ook heel veel succes toe.

Nieuwe trainer Edwin van der Hoeven

Het vertrek van Filippo zorgde ervoor dat wij op zoek moesten naar een nieuwe trainer. Met een duidelijk profiel voor ogen met voor een soort trainer we wilden hebben, zijn er diverse gesprekken geweest. We kunnen wel zeggen dat we een hele goede trainer voor onze club hebben gevonden: Edwin van der Hoeven. Edwin heeft de afgelopen jaren les gegevens bij TV de Eemslag. Een echte familieclub. Hij heeft zowel top talenten getraind als beginners. Bij de Meent hoopt hij samen met Maarten een nieuwe uitdaging te vinden en hoopt hij onze plannen te realiseren.

Gezocht communicatiecommissieleden. Wie pakt dit op?

Een al heel lang terugkerend verhaal is de vraag van de leden om betere informatie (lees communicatie) aan de leden. Alleen communiceren via de website wordt als summier ervaren. Er zijn natuurlijk mails vanuit de diverse commissies naar de leden toe, maar een echte coördinatie/coördinator van dit belangrijke onderdeel van de club ontbreekt. Het is al een aantal malen geroepen en gevraagd maar welk lid wil dit oppakken? Het kost je circa 3 a 4 uur in de week. Je kunt je melden bij mij.

Hier wil ik het voorlopig even bij laten. Ik zie jullie graag tijdens de alv op 9 februari a.s. .

Groet

Robbert Keijer


4 juli 2016De tijd vliegt voorbij. De langste dag is alweer geweest en we tellen dus weer af naar het einde van het jaar. En dat klinkt zo gek want ik heb nog niet echt een warme zomeravond gehad. Maar toch. De dagen worden langzaam aan weer langer.

Het competitieseizoen is ook alweer afgelopen. Evenals de clubkampioenschappen singel en dubbel en de interne competitie. Alle evenementen zijn goed verlopen. De kampioenen zijn ondertussen gehuldigd.

Vermeldenswaardig zijn bij de voorjaarscompetitie Dames 1 zaterdag en Jongens t/m 17. Dames 1 is kampioen geworden in de overgangsklasse en gaan volgend jaar Eredivisie spelen. Een bijzondere prestatie van de dames. Zij gaan nu landelijk spelen ipv op districtsniveau. Ik kan mij niet herinneren dat een team van de Meent dit heeft bereikt. Ik denk dat we dan terug in de tijd moeten naar de jaren ’60 of ’70. Chapeau Francien, Inge, Louise, Kim en Paulien. Bij de voorjaarscompetitie van de jeugd is ook historie geschreven. Jongens t/m 17 zijn kampioen geworden in de hoofdklasse en spelen momenteel voor het landelijke kampioenschap. Ook voor jullie, Beer, Daan, Jelle, Stijn en Teun petje af.

Clubkampioenen dit jaar zijn Inge Zijlstra en Erik Goris. Beiden feliciteer ik met dit behaalde resultaat.
Na deze relatief drukke periode duiken we nu de ‘rustige’ zomermaanden juli en augustus in. Alhoewel rustig? Er komen toch wel behoorlijk wat evenementen aan. Dus echt rustig zal het niet zijn.

Agenda juli/augustus

4 t/m 10 juli. Alweer de 68ste editie van het Open Meentoernooi. Na afwezigheid van een jaar zal er weer een open toernooi zijn. Onder de bezielende leiding van Joost Geerling en Rik van der Horst zal er een 25+ dubbeltoernooi plaats vinden. De gehele week zullen er maaltijden worden geserveerd. Op 9 juli zal dan een feestavond plaats vinden.

9 juli. Feestelijke heropening van ons park. Op 9 juli zal ons park officieel worden heropend door wethouder Marleen Sanderse. Aansluitend zal er een demonstratiepartij zijn tussen Filippo Messori/Robbert Keijer en Maarten Witte/Jan de Waal. De avond zal worden geeindigd met een feest.

16 t/m 24 juli. Alweer het 4e Open Jeugd Meenttoernooi. Onder leiding van Christiaan Stam en Linda Feller zal er weer een mooi en vooral erg leuk jeugdtoernooi op ons park plaats vinden.

23 t/m 28 augustus: Echtparentoernooi. Elk jaar organiseren Bosheim, De Meent en Naarden dit toernooi. Afwisselend wordt gespeeld op de drie verenigingen. Echtparen van de diverse clubs kruisen hier de degens.

Mededelingen bestuur

Stoppen als voorzitter na de alv in januari 2017
Na bijna 5 jaar bestuur en bijna 4 jaar voorzitterschap is het mooi geweest. Voor mijn gevoel heb ik bereikt wat ik wilde bereiken. Het park is verfraaid, de commissies zijn verjongd, er staat een bijzonder goede trainerssetting en de club leeft onder de leden. Met het huidige bestuur maak ik dit jaar af. Daarna laat ik het graag aan de nieuwe voorzitter en de overige bestuursleden over om de komende jaren onze mooie club te leiden.

Wie die nieuwe voorzitter gaat worden is op dit moment nog niet bekend. Er zijn mensen die bijzonder geschikt zijn om voorzitter te worden. De komende tijd zal het bestuur hen benaderen.
Mocht je zelf zoiets hebben dat het je wat lijkt om voorzitter van onze club te worden, aarzel dan niet om mij te bellen/mailen/contacten.

Gezocht communicatiecommissieleden. Wie pakt dit op?
Een al heel lang terugkerend verhaal is de vraag van de leden om betere informatie (lees communicatie) aan de leden. Alleen communiceren via de website wordt als summier ervaren. Er zijn natuurlijk mails vanuit de diverse commissies naar de leden toe, maar een echte coördinatie/coördinator van dit belangrijke onderdeel van de club ontbreekt. Het is al een aantal malen geroepen en gevraagd maar welk lid wil dit oppakken? Het kost je circa 3 a 4 uur in de week. Je kunt je melden bij mij.

Hier wil ik het voorlopig even bij laten. Ik zie jullie graag en snel weer op de baan.

Groet

Robbert Keijer


11 maart 2016Nog even en het seizoen 2016 gaat beginnen. 2016 alweer! Mijn vierde jaar als voorzitter van LTC de Meent gaat in. De tijd gaat snel.
Voordat ik ga zeggen wat er allemaal staat te gebeuren dit jaar is het goed even terug te blikken op 2015.

2015 begon in mineur met het overlijden van Bob Veen en Bruce Wood. En op de valreep van het jaar overleed ook nog eens Wim Jansen, naamgever van ‘de paradijsvogels’.
Hun aanwezigheid op de club wordt nog steeds gemist.
Los van het verlies van deze leden was 2015 een goed jaar voor LTC de Meent.
De ledenaantallen zijn redelijk stabiel gebleven, de jeugd floreert onder de bezielende leiding van Filippo en Maarten, de commissies waren goed bemand en bijna alle grote evenementen hebben doorgang gehad en verliepen vlekkeloos.

Ook was er een zeer druk bezochte extra algemene ledenvergadering over de aanpassing van ons park. Met grote meerderheid werd voor aanpassing gestemd. De werkzaamheden voor deze aanpassing verlopen tot nu toe vlekkeloos en zijn bijna afgerond. Voor degene die nog niet op ons park zijn geweest: u zult versteld staan.

2015 heeft ons ook een nieuw erelid opgeleverd. Tijdens de ‘normale’ algemene ledenvergadering is Rik van der Horst, boegbeeld van ons open toernooi en de zaterdagcompetitie, onder luid applaus benoemd tot erelid.
De George Huisman plaquette is dit jaar naar Bram van de Muizenberg gegaan.

Dan 2016

Een aantal zaken wil het bestuur even onder de aandacht brengen.

  • Het lentetoernooi zal plaats vinden op 28 maart
  • De competitie start op 6 april. De captains hebben informatie gekregen wanneer de bescheiden en ballen kunnen worden opgehaald
  • De trainingen starten vanaf 29 maart
  • Als het goed is heeft u de factuur voor de contributie ontvangen. Betaalt u deze snel want alleen betalende leden krijgen een pas en mogen op de banen spelen.

Bestuurswisselingen

Tijdens de alv van 29 januari hebben er 3 wisselingen in het bestuur plaats gevonden. Roland Veenhuizen, penningmeester, heeft zijn portefeuille aan Jan de Waal overgedragen. Ook Johan Crijnen, voorzitter jeugdcommissie, heeft zijn positie aan Christiaan Stam overgedragen. Als laatste heeft Paul Geerts de plaats van Bram van de Muizenberg, vice-voorzitter, overgenomen. Bij deze wil ik Bram, Johan en Roland nogmaals voor hun inzet voor de club bedanken.

Bardienst invullen en alternatieven

Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om naast reguliere bardiensten je in te schrijven voor andere vrijwilligerstaken. De diverse commissies hebben een lijst van werkzaamheden gemaakt die leden kunnen vervullen en deze aan de bardienstcoördinator gestuurd. Zo is het mogelijk om je op te geven voor keukendiensten (bereiden van broodjes, tosti’s en borrelhappen), jeugdevenementen en parkwerkzaamheden.
Een welkome aanvulling want niet iedereen kan of wil achter de bar staan. Uiteraard blijft afkoop van een vrijwilligerstaak nog mogelijk.

Barcommissie en recreatiecommissie

De bar –en recreatiecommissie hebben besloten hun krachten meer te bundelen. Komend seizoen gaat een team van circa 10 man de organisatie en de aankleding (eetgebeuren) van de diverse evenementen voor de leden verzorgen. Een goede ontwikkeling die de diverse evenementen tot een nog groter succes zullen maken.

Consumptiegedrag leden tijdens bardienst

Nog altijd is er een aantal leden dat meent zich tijdens de bardienst ongebreideld aan consumpties te goed te kunnen doen. Het zorgt mede voor een ‘weglekverlies’ van circa €2.000,- op jaarbasis. Dat is ongewenst gedrag. Helaas is het moeilijk tegen te gaan. Bestuur en barcommissie hebben geen zin om de hele tijd als een soort politieagent op te treden.
Voor een vereniging die de prijzen van de consumpties laag wil houden, is een bardienstvervulling door leden noodzaak. Dit willen we graag zo houden. Als we echter ieder jaar circa 4% ‘weglekverlies hebben moeten we wellicht afvragen of we niet over moeten stappen op alleen maar werken met betaalde krachten. Komend jaar zal het bestuur zich hier over gaan beraden.

Naamswijziging LTC de Meent

Afgelopen algemene ledenvergadering was een van de agendapunten stemming over een naamswijziging van onze club.
Aangezien een naamswijziging een statutaire wijziging betreft, diende 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Van deze 2/3 meerderheid diende dan ook nog eens 2/3 voor een wijziging te zijn.
Hoewel de vergadering goed werd bezocht, was er geen 2/3 aanwezigheid van de leden. Er waren 62 mensen aanwezig.
Nu deze opkomst niet is gehaald, dient een 2e vergadering te worden uitgeschreven.
Deze vergadering dient dan binnen 3 weken na de 1e vergadering plaats te vinden. Ook dan is een 2/3 meerderheid van de aanwezigen nodig.

Vanwege het feit dat naamswijziging club behoorlijk impactvol is en we dit zorgvuldig willen doen, is staande de vergadering besloten om een ‘peilstemming’ te houden over de voorgenomen naamswijziging.
De uitkomst van deze peilstemming was 18 mensen tegen, 28 mensen voor. De rest van de aanwezigen (circa 15man) heeft zich van stemming onthouden.
De opbouw van de tegen –en voorstemmers was dat voornamelijk de oudere leden (leden die langer dan 15 jaar lid zijn) hebben tegengestemd en de jongere leden (minder dan 15 jaar lid) hebben voor gestemd.
Wat voor een conclusie moet je hier dan uit trekken? Moet je de naamswijziging dan doorzetten?
Ik ben geen marketeer of merkenexpert maar volgens mij is de essentie van de naam van een club (of bedrijf als je wil) dat mensen zich met deze naam kunnen identificeren. Dat ze zich in de naam kunnen herkennen.
Zowel de bestaande als de potentiële nieuwe leden.Daar zit nu een beetje het spanningsveld.
De ‘jongere’ leden hebben duidelijk een voorkeur voor naamswijziging. Wij interpreteren dit dat zij minder gehecht zijn aan de clubnaam en dat ze akkoord zijn met een andere naam als dit de aantrekkelijkheid van de club vergroot.

Zoals eerder gezegd willen we dit proces van naamswijziging wel zorgvuldig doen. We willen niet zomaar een naam op onze club plakken. Voorts willen we dat een eventuele nieuwe naam ook breed gedragen wordt. Door ‘jonge’ maar ook door ‘oude’ leden.
Als bestuur hebben we dan ook besloten om ons de komende tijd op de vervolgstappen te beraden.
Halverwege het jaar komen wij hier bij u op terug.
Voor dit moment blijft onze club dan ook gewoon LTC de Meent heten.

Open toernooi

Open toernooi senioren 2016

Dit jaar zal het Open Meenttoernooi voor de senioren weer doorgang vinden. Het zal plaats vinden van 4 juli tot en met 10 juli. Over de invulling wordt de komende periode gesproken met de organisatoren Erik Hufferman en Joost Geerling. Gaande het jaar hoort u meer dus houdt de website in de gaten.

Gezocht communicatiecommissieleden. Wie pakt dit op?

Een al heel lang terugkerend verhaal is de vraag van de leden om betere informatie (lees communicatie) aan de leden. Alleen communiceren via de website wordt als summier ervaren. Er zijn natuurlijk mails vanuit de diverse commissies naar de leden toe, maar een echte coördinatie/coördinator van dit belangrijke onderdeel van de club ontbreekt. Het is al een aantal malen geroepen en gevraagd maar welk lid wil dit oppakken? Het kost je circa 3 a 4 uur in de week. Je kunt je melden bij mij.

Jeugdbeleidsplan

Het gaat goed met de jeugd bij De Meent. We hebben momenteel ruim 200 jeugdleden, waarvan er ongeveer 30 zijn geselecteerd om selectietennis te spelen (extra trainingen, competitie). Na enkele jaren van investeren, beginnen we nu de vruchten te plukken van ons beleid. Onze jeugdspelers presteren goed op toernooien en in de competitie. We merken dat de aantrekkingskracht van onze club nog steeds toeneemt. Om dit succes vast te houden voor de toekomst, zijn we momenteel bezig met de formulering van een jeugdbeleidsplan voor de komende jaren. In dit plan staat hoe we tegen de jeugd aankijken binnen De Meent, wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Mocht je hierover ideeën hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met Christiaan Stam.

Hier wil ik het voorlopig even bij laten. Ik zie jullie graag en snel weer op de baan.

Groet

Robbert Keijer

26 oktober 2014
Als de bladeren aan de bomen beginnen te verkleuren ga ik terug denken aan afgelopen tennisperiode. Alvorens ik dit ga doen, eerst triest nieuws.

Op 26 september jl. is ons weer een Meent lid ontvallen, Jacques Lips. Tijdens het tennissen heeft hij een hartaanval gehad. Men heeft getracht hem te reanimeren, helaas is dit niet gelukt.

Jacques Lips was een flamboyante persoonlijkheid, zeer prettig in de omgang. Jacques was ook een bevlogen vrijwilliger. Jarenlang heeft hij als bemiddelaar bij Versa Welzijnscentrale gewerkt en is Jacques bridgeleraar bij wijkontmoetingscentrum De Palmpit geweest. Met Jacques verliezen wij een mooi mens. Zijn nabestaanden wens ik heel veel sterkte toe met dit verlies.

Dan de overige zomer- en herfstoverpeinzingen.

In juli (is al weer heel lang geleden) lag ik aan het Franse strand bij Argeles sur Mer en dacht ‘wat zou zich nu allemaal op de club afspelen’. Juli is traditiegetrouw een ‘stille’ maand.
Er is geen training meer en los van het Open Meenttoernooi (begin juli) voor de senioren gebeurt er niet veel.

Het Open Meenttoernooi was dit jaar wat minder dan voorgaande jaren. Minder deelnemers, minder partijen, minder gezelligheid gedurende de week en dat vertaalde zich ook in minder omzet tijdens deze meestal topweek. Hoe dat komt? Ik denk een combinatie van factoren. Het heeft denk ik wel voor belangrijk deel met ‘beleving’ te maken.

Zo had de organisatie flink wat opstart problemen, Lars en Tiezem zouden eigenlijk niet meer mee doen, maar uiteindelijk hebben ze het toch gedaan. Hun deelname aan de organisatie zorgde er voor dat er een toernooi is gekomen. Maar het kwam allemaal wel wat laat op gang. En wellicht waren Lars en Tiezem er ook wel een beetje klaar mee. Ze hebben het tenslotte al zolang georganiseerd. Dan wil je enthousiasme, je beleving wel eens wat minder zijn.
Beleving speelt denk ik ook grote rol bij deelnemers.
Mensen beleven toernooien tegenwoordig heel anders dan, laat ik zeggen 20 jaar geleden.
Ze zijn misschien zelfs een beetje ‘toernooi moe’.
Veel toernooien lijken qua opzet ook op elkaar. Bijna elk toernooi heeft een 3,4,5,6, 7 en 8 categorie waarin je dan kunt singelen, dubbelen en mixed-dubbelen. Er zijn een of twee feestavonden, het duurt een week en je mag niet meer dan 2 verhinderingen opgeven.
Als je dan, zoals ik, al ruim 20 jaar lang toernooien speelt, ‘het circuit’ afloopt, dan neemt de animo wel eens af.
Afijn.

Over nieuwe impulsen gesproken. Begin augustus heeft zich het Open jeugdtoernooi afgespeeld op de banen van de Meent. Aanvankelijk leek het er op dat ook dit evenement niet zou doorgaan. Met haar huidige omvang van 4 man kon de jeugdcommissie het organiseren er niet bij hebben. Gelukkig is er een groep ouders opgestaan om de organisatie van het toernooi te regelen. Dat was heel mooi om te zien. Blije kinderen, een blije jeugdcommissie en een blije voorzitter. Christiaan, Linda, Almira, Herman, Evelien, Igor, Jeanette en Koen dank hiervoor.

Terug naar beleving. Wat zich ook heeft afgespeeld in de zomer (augustus) is het echtparenevenement. Een traditie die al jarenlang plaats vindt, dit jaar alweer voor de 21e keer!

Dit toernooi heeft heel veel pech gehad met het weer. Veel regen. Behalve op de finaledag. Toen brak in eens de zon door. Op deze finaledag ben ik wezen kijken. Wat ik zag is dat het een druk bezocht evenement is. Het leeft. Wel hoorde ik van mensen die al een paar jaren mee doen dat men graag wat ‘nieuwe’ deelnemers zou zien. De bezetting is, op enkele uitzonderingen na, toch al een tijdje hetzelfde.

Bij zo’n opmerking moet ik direct eigen hand in boezem steken. Tot op heden heb ik nog nooit mee gedaan. Waarom niet?
Allereerst staat Andrea niet te popelen om met mij te mixen. Dat begrijp ik wel. Echt gezellig ben ik niet geweest tijdens mixed-dubbels met haar. Wij verschillen te zeer qua ‘beleving’. Andrea doet mee voor de leut, ik speel om te winnen. Dit botst nogal.
Kan ik me daar niet gewoon over heen zetten? Ja. Tuurlijk. Maar wat ook mee speelt is dat ik me niet meer zo kan motiveren voor een toernooi dat een hele week duurt. Elke dag beschikbaar zijn. Pff. Ik word vaak al moe bij de gedachte. Het weerhoudt me van deelname.

Vroeger liep ik zo’n beetje elk toernooi in de regio af. Het begon met de Kuil. Vervolgens Blaricum, de Meent, Naarden, ’t Laer, Hoogerheide en ’t Spieghel. En als afsluiting in september nog even de clubkampioenschappen. Singelen, dubbelen, mixen. Ik vond het
prachtig. Het ene toernooi was wat gezelliger dan het andere maar alle toernooien kwam ik met plezier. Nu heb ik dat gewoon niet meer.
Vaak ga ik liever even fietsen of hardlopen. Of even vrij spelen op de tennisbaan. Korte bezigheid, individueel te bepalen.

Wat toernooien betreft spreekt de mixed dubbel clubkampioenschappen mij aan. Waarom? Het duurt slechts een lang weekend, dus zeer overzichtelijk. Misschien is dat het wel.
Overzichtelijk.

Je ziet het namelijk ook bij het oh zo nodige vrijwilligerswerk op de club. Veel mensen geven aan wel wat te willen doen, ik zie dat tenminste bij de aanname van de nieuwe leden, maar in een commissie stappen? Nee. Een evenement organiseren, dat wil men wel maar de verplichting aangaan voor een ‘echte’ commissie. Nee, daar heeft men geen zin in. Men overziet namelijk niet hoeveel tijd men aan dit commissiewerk kwijt is. Is dat erg? Ja en nee.

Nee, omdat je zo het vrijwilligerswerk aantrekkelijk maakt (en houdt) voor mensen. Het ontstaat nu bij de jeugdcommissie. Zij hebben ervoor gekozen om alles op te delen in ‘projecten’. Wil je een evenement organiseren dan komt er een mail aan de ouders en die schrijven zich dan in. En het schijnt te werken. Zo is er een projectgroep Meet & match, een projectgroep ‘rode kinderen’, projectgroep open toernooi enzovoorts. De jeugdcommissie is dan meer de aanjager, coördinator maar niet meer de organisator.

Zo zouden de technische commissie, de barcommissie en de recreatiecommissie ook kunnen werken. Je maakt een overzicht van alle activiteiten die er zijn, die je georganiseerd wilt hebben. Je stuurt een mail naar de leden met het verzoek om in te schrijven. Schrijft men in om het te organiseren dan vindt het plaats. Schrijft niemand zich in dan gaat het helaas niet door.

Ja, het is wel erg omdat voor de continuïteit van een vereniging mensen nodig zijn voor de ‘echte’ overkoepelende commissies. Een tennisclub kan niet bestaan zonder een jeugdcommissie, een technische commissie, een recreatiecommissie, een barcommissie, een sponsorcommissie, een accommodatiecommissie en een bestuur. Iemand moet toch al die projecten per commissie coördineren. En iemand moet de samenhang tussen alle commissies coördineren, richting van de club aangeven. Daar heb je mensen voor nodig. Als die er niet zijn (of komen) dan komt de continuïteit van de vereniging in gevaar.

Misschien is het goed om een stand van zaken te geven per commissie:

Het bestuur bestaat op dit moment uit 6 mensen. Er is een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een voorzitter jeugdcommissie, en een voorzitter technische commissie. Op zich moet dit voldoende zijn om de huidige zaken te kunnen behartigen.

De jeugdcommissie bestaat op dit moment uit 4 mensen. Er is een voorzitter en 3 leden die de overige zaken regelen. Dit aantal is totaal niet voldoende. Het takenpakket is zo uitgebreid, er dienen minimaal 6 mensen in deze commissie te zitten.

De recreatiecommissie bestaat op dit moment uit 4 mensen. Er is geen ‘echte voorzitter’. Men verdeelt de taken zo goed als het kan. Ook voor deze commissie geldt dat dit aantal niet voldoende is. Het takenpakket is zo uitgebreid dat hier ook minimaal 6 mensen in deze commissie dienen te zitten. Wel is het zo dat een aantal leden van deze commissie heeft aangegeven niet verder te gaan. Uitbreiding is dus noodzakelijk.

De barcommissie bestaat op dit moment uit 6 mensen. Er is een voorzitter, een administrateur, een inkoper en 3 leden die de overige taken verdelen/op zich nemen. Verder ondersteunt Rob Dacco deze commissie. Voor de coördinatie is dit aantal voldoende. Voor de praktische uitvoering echter niet. Het opleuken en aankleden van alle evenementen vergt veel meer mensen. Uitbreiding zou welkom zijn.

De accommodatiecommissie bestaat op dit moment 7 mensen. Er is een voorzitter en 6 overige leden die de overige taken verdelen/op zich nemen. Verder ondersteunen veel losse mensen deze commissie. Het aantal is op zich voldoende. Wel is het takenpakket uitgebreid en soms heel zwaar. Uitbreiding is altijd welkom.

De technische commissie bestaat op dit moment 3 mensen. Er is een voorzitter en 2 leden die de overige taken verdelen/op zich nemen. Dit aantal is volstrekt onvoldoende om alle zaken te kunnen regelen. Het takenpakket is groot. Het organiseren van de clubkampioenschappen en de voorjaars- en najaarscompetitie vergt veel tijd. Deze commissie zou minimaal uit 6 leden dienen te bestaan. Wat mee speelt is dat alle huidige leden hebben aangegeven te stoppen.

Aanvulling is een vereiste voor de continuering van het wedstrijdtennis op de club.

De sponsorcommissie bestaat op dit moment uit 2 mensen. Dit aantal is voldoende. Wellicht een 3e persoon erbij.

De Open Meenttoernooi commissie bestaat op dit moment uit 5 personen. Dit aantal is op zich voldoende. Wel is het zo dat een aantal leden van deze commissie heeft aangegeven niet verder te gaan. Uitbreiding is een vereiste voor het houden van een Open toernooi komend jaar!.

In het bijzonder de technische commissie baart ons zorgen. Zonder technische commissie wordt het lastig om zaken als competitie en clubkampioenschappen te regelen. Om voor –en najaarscompetitie te regelen is een technische commissie nodig. Clubkampioenschappen hoort in mijn optiek eigenlijk niet thuis in het takenpakket van deze commissie. Het zou eigenlijk een aparte commissie dienen te zijn.

Ik doe dan ook nu een dringend beroep op de leden, met name de competitie spelende leden, om je voor deze vrijwilligerstaken aan te melden. Jullie kunnen dat doen bij Bram, Jolanda of mij.

Wat kan ik dan nog meer zeggen. Ja, onder andere het volgende. Rob Vos zou tijdens de afgelopen mixed dubbelclubkampioenschappen een moment van afscheid worden aangeboden. Uiteindelijk is dit niet doorgegaan. Het kwam Rob toch niet zo goed uit. Drukte bij zijn nieuwe baan als groundsman/parkbeheerder op een tennisclub in Amsterdam en een vakantie lagen hier aan ten grondslag. Hij heeft aangegeven een stukje te schrijven, dat dan op de site kan worden geplaatst.

Dan wil ik nog met name twee mensen bedanken.

Allereerst Mirjam Plender. Toen Jacques Lips een hartaanval kreeg, heeft zij getracht hem te reanimeren. Uiteindelijk heeft het niet mogen baten maar toch wil ik haar hartelijk danken voor haar kordate optreden.

Ten tweede wil ik Hanneke de Koo bedanken. Met ingang van september heeft Barbara Hermans de ledenadministratie en de bardienst coördinatie van Hanneke overgenomen. Hanneke heeft dit werk meer dan 14 jaar gedaan. Een prestatie waar ik haar heel erg dankbaar voor ben.

Hier laat ik het bij.

Tot op de baan en tot de volgende ‘van de voorzitter’.

Robbert Keijer


4 juni 2014


Het is eind mei en het seizoen vordert gestaag. En hoe!

Het is prachtig weer tot nu (op 2 regenachtige weekenden na), de knutten zijn er weer in overvloed, de banen liggen er goed bij. Kortom allemaal ingrediënten voor topamusement op de baan.

Maar voordat ik naar deze ‘triviale’ tenniszaken ga, wil ik eerst even stil staan bij het overlijden van een bijzonder lid van LTC de Meent, Jaap Havekotte. Ome Jaap voor veel Meentleden.

Op 26 april jl. is Jaap Havekotte op 104-jarige leeftijd overleden. U leest het goed, 104 jaar! Jaap Havekotte was een begrip in de schaatswereld maar ook bij ons op de tennisclub. Hij is in 1976 lid geworden (de man was toen 66 jaar) en heeft actief getennist tot eind jaren negentig. In 2011 is hij slapend lid geworden. Echt gekend heb ik Jaap Havekotte niet. Wel heb ik hem (als kleine jongen en puber) zien tennissen, ik meen tijdens het Bokkentoernooi. Ook zie ik hem in ons oude clubhuis voor me. Een ‘gris eminence’. Van de oudere leden heb ik vernomen dat Jaap een gedreven tennisser was en een zeer aimabel mens.
Ik wens zijn familie en alle mensen die dierbare herinneringen aan hem hebben veel sterkte toe met dit verlies.

Dan de triviale zaken.

De voorjaarscompetitie loopt alweer bijna ten einde. Het is een mooi seizoen tot nu toe. Veel zon en heel weinig regen. Je ziet mensen dan vrolijker worden. Hoewel, niet iedereen natuurlijk want de resultaatgerichte tennissers die tot nu toe veel hebben verloren, zie je steeds minzamer lachen.

Afijn.

Wat heel fijn om te horen is, zijn de vele complimenten die de nieuwe barcommissie krijgt voor de aankleding tijdens de competitie. De appeltaart wordt grif afgenomen, evenals de broodjes van de week, de biefstuk met frites, de Chinese Sisan schotel en de Hamburger Speciaal. Ook hoor ik veel complimenten over Rob Dacco die de woensdagochtend toss, de interne competitie avond op maandag, de competitie-avond op vrijdag en de competitiedag op zaterdag op leukt en ondersteunt. Al die complimenten werken heel positief, dank daarvoor.
Valt er dan nog wat te verbeteren? Ja tuurlijk. Het is nog verre van perfect. Soms is het keihard aanpezen voor mensen die voor het eerst achter de bar staan en geen idee hebben waarin ze terecht zijn gekomen. Of de betalingen met het nieuwe betaalsysteem lopen nog niet vlekkeloos. Weet dat we er aan werken om die fouten op te lossen.

De jeugdcommissie verzet ook dit jaar weer veel werk. De worldtour land af en toe op ons park en zorgt voor hoogtijdagen. De groen/gele competities verlopen volgens mij vlekkeloos. Wel zie je dat deze commissie zwaar onderbemand is. We hebben op dit moment 226 juniorleden. Daar staat een jeugdcommissie van 4 man tegen over, die alle evenementen, competities en clubkampioenschappen voor deze kinderen moet regelen. Dat is veel. En eigenlijk onbegonnen werk. Ik doe dan ook middels deze ‘van de voorzitter’ een dringend beroep op de ouders van de bij ons tennissende kinderen om je op te geven om een evenement zoals bijvoorbeeld het Open Jeugdtoernooi of het familietoernooi te helpen organiseren. Het zou zonde zijn als dit soort evenementen niet kunnen doorgaan omdat we daar niemand voor kunnen vinden. En ik weiger te geloven dat er niemand te vinden is die iets voor de kinderen wil organiseren. Het kost tijd, dat weet ik, maar het is leuk om het te doen. Dus, geef je op, bij de jeugdcommissie, de trainers of bij mij.

Voor de technische commissie geldt eigenlijk hetzelfde. Die verzet ook weer veel werk. De voorjaarscompetitie loopt, de clubkampioenschappen komen er aan en vervolgens gaat in september weer de najaarscompetitie van start. Allemaal zaken en evenementen die de technische commissie uitvoert. En met maar 3 mensen is dit eigenlijk niet te doen. Zeker nu ook nog een commissielid vanwege privéomstandigheden niet meedraait. Het is dan ook van groot belang dat er mensen gaan helpen. Of nog beter, dat er mensen zijn die in deze commissie stappen. Helemaal met het oog op volgend jaar nu Bram, Pépé en Kim hebben aangegeven met deze commissie te stoppen. Ik doe dan ook een dringend beroep op met name de competitiespelers, om je op te geven om in deze commissie te stappen, of in ieder geval te ondersteunen. Je kunt dit doen bij Bram, Pépé of bij mij. Ook voor deze commissie geldt dat het zonde zou zijn indien bepaalde evenementen geen doorgang meer kunnen vinden, omdat er geen mensen zijn om het te organiseren. En ook hier geldt dat ik het niet geloof dat er niemand te vinden is die wil helpen.

Dan kan ik nog zeggen dat de ‘nieuwe’ recreatiecommissie ook goed bezig is.
Men heeft werk gemaakt van de woensdagochtendtoss. Rob Dacco heeft de nieuwe opzet drie keer begeleidt en nu is het aan de mensen zelf om het tot een succes te maken. Verder is de interne competitie wat opgeleukt en zijn plannen voor nieuwe evenementen zonder het oude uit het oog te verliezen. Dat belooft veel goeds.

En de accommodatiecommissie? Stil going strong. Dag in dag uit maken zijn ons park netjes, repareren zij keukenapparatuur of maken ze een krijtbord waar onze consumpties op staan!
Petje af voor deze commissie.

Wat kan ik nog meer zeggen? Ja misschien even dit.

Als je eenmaal intensief op de club aanwezig bent, zoals ik nu heb met de barcommissie, dan valt een aantal zaken op.

Zo valt op dat er een gewoonte is onder leden die bardiensten draaien om consumpties te pakken. En er zitten grote verschillen in het pakken van deze consumpties. De een pakt een glas spa rood en nog een keer frisdrank en c’est tout.
Maar er zijn ook mensen die, alvorens ze aan de bardienst beginnen, eerst even twee tosties maken en opeten. Vervolgens worden tijdens de bardienst nog rustig 5 drankjes gedronken. En als je daar dan wat van zegt, vindt men dat heel vervelend want ‘hoezo mag ik dat niet pakken? Ik sta hier toch ruim 6 uur voor de club?’. Als je deze redenatie volgt, zou dat dus betekenen dat mensen die in commissies zitten, onbeperkt mogen eten en drinken op kosten van de club ‘want ze verrichten zoveel werk voor de club’.

Consumptiegebruik als je bardienst hebt, is niet iets waar je recht op hebt. Het is toegestaan maar dan wel met mate. Twee drankconsumpties prima. Maar tosties, broodjes kroket, patat, of hele dagschotels nuttigen tijdens je bardienst is niet de bedoeling. Het kost de club (en uiteindelijk de leden) ook geld. Als je bardienst hebt, zorg dan dat je ervoor hebt gegeten of dat je iets meeneemt. Maar ga niet de voorraad van de club opeten. Of betaal gewoon de tosti of het broodje kroket.

Wat ook opvalt, is dat mensen die bardienst hebben bier en andere alcoholische dranken als consumptie nuttigen. En dat is merkwaardig. Iedereen heeft de test ‘verantwoord alcohol schenken’ moeten doen en een van de vragen/regeltjes uit die test is dat de barman/barvrouw zelf geen alcohol mag drinken. Doe je dit wel dan bega je een overtreding van de drank-en horecawet. Bega je als club teveel overtredingen dan kan, als maatregel, je vergunning worden afgenomen. Onwenselijk lijkt me, want een biertje of een wijntje na tennis is best lekker. Dus geen alcoholische dranken tijdens je bardienst nuttigen. Het kan de club de vergunning kosten.

Maar echt verbazingwekkend om te constateren, is het fenomeen ‘rondje van de zaak’ of zoals iemand het noemde ‘de la casa’. Ik heb geen idee hoe vaak het gebeurt maar dat het gebeurt heb ik zelf mogen mee maken. En dit gaat me echt te ver. Als je de noodzaak voelt om een rondje te geven dan doe je dat op eigen titel en betaal je dat uit eigen zak. Als je dit doet op kosten van de club begeef je je op glad ijs. Het is voor mij zelfs een reden, om op de algemene ledenvergadering een voorstel tot royement in te dienen. De gevierde jongen uit hangen is prima maar dan ook wel even zelf betalen.

Afijn.

Even wat kritische noten maar voorgaande zaken vond ik toch belangrijk om aan te stippen.

Voor nu zou ik zeggen, geniet van het restant van het seizoen, de clubkampioenschappen, het echtparenevenement en de zomervakantie.

Tot op de baan en tot de volgende ‘van de voorzitter’.

Robbert Keijer

10 maart 2014


Daar is ie dan, de eerste ‘van de voorzitter’ van 2014.

Kunt u zich vorig seizoen nog herinneren? Vorst tot in april! De competitie startte pas midden april, ongekend. Zo gek zal het dit jaar niet gaan lopen.
Afgaande op de wintermaanden en de huidige warmte van maart (21 graden op 9 maart komt niet zo vaak voor..) wordt het een warm jaar! Dat zou mooi zijn want dan kan er veel getennist worden. En niet te vergeten, gezellig naborrelen maar daar kom ik later nog uitgebreid op terug.

Ik kan u vertellen dat er in de wintermaanden, als je daar tenminste van kan spreken, weer hard aan het clubhuis is gewerkt door de accommodatiecommissie. Men heeft zich over de benedenverdieping ontfermd. De bestuurskamer is onderhanden genomen en omgetoverd tot speelruimte voor de kinderen. De tafeltennistafel staat daar nu in plaats van in de heren kleedkamer. Verder heeft de benedenverdieping een frisse kleur gekregen die in overeenstemming is met de kleur boven. Weg het oranje/wit welkom grijs/wit.
Ik wil de accommodatiecommissie hartelijk danken voor hun inzet.

Dan de opening van ons park. Dat staat gepland op 29 maart met het openingstoernooi voor de jeugd en op 30 maart mogen de senioren aan de slag. Ik zal dit jaar ook mijn opwachting maken, doet u ook mee? Opgeven kan via een mail naar de Recreatiecommissie.
Maar, zoals u wellicht al in de wandelgangen hebt vernomen, er kan al lang en breed uit worden getennist op onze banen. In december/januari heeft Top Court de banen onder handen genomen. De banen zijn dermate geprepareerd dat er ook in de winter kan worden getennist. En daar wordt, zeker met het huidige mooie weer, steeds meer gebruik van gemaakt.

Voor komend jaar zijn er wel wat veranderingen. Zo ook op personeelsvlak.
Na een dienstverband van meer dan 20 jaar is Rob Vos met pensioen gegaan. Bij deze wil ik Rob nogmaals bedanken voor zijn jaren van inzet voor de club. We zoeken nog naar een datum om officieel afscheid van hem te kunnen nemen. Zodra deze datum bekend is, laat ik het u weten. Rob wordt min of meer opgevolgd door Robert Dacco. Wel zullen de werkzaamheden van Robert Dacco meer op het bargebeuren zijn gericht. Hierover later meer.

Ook is er een wijziging op trainersvlak. Paulien Meijer heeft aangegeven met ingang van eind maart onze club te willen verlaten. Ze wil zich meer op haar andere werkzaamheden gaan richten. Ik vind het jammer maar respecteer haar besluit. Op dit moment zijn we hard bezig om vervanging voor haar te vinden. Zodra de vervanging bekend is, laat ik u dit direct weten.

Dan, de bar. Daar gaat dit jaar veel in veranderen. Allereerst het formele gedeelte.
Voor degene die op de drukbezochte ledenvergadering waren, kan het geen verassing meer zijn dat iedereen bij het invullen van de bardienst een online test moet maken. Voor degene die er niet zijn geweest, zal ik een en ander toelichten.
Het is met ingang van 1 januari 2014 verboden om alcohol aan mensen onder de 18 te schenken. Dit was voorheen 16 jaar. Daarnaast verschuift de controle hierop van de Voedsel en Warenauthoriteit naar de gemeente. En de gemeente heeft nadrukkelijk aangegeven veelvuldig te gaan controleren. Om te waarborgen dat er geen alcohol aan jongeren wordt geschonken, dienen clubs die met vrijwilligers achter de bar werken er voor te zorgen dat iedereen weet wat hij/zij moet doen als jongeren direct of indirect om alcohol vragen.
Een van de middelen om dit te bereiken is het verplicht stellen van het Instructie Verantwoord Alcohol (IVA) schenken certificaat dat iedereen die achter de bar staat moet hebben. Indien u uw bardienst invult, dient u deze test te maken. In deze test komen een aantal situaties voor waarop u antwoord dient te geven. Pas nadat u bent geslaagd, kunt u uw bardienst invullen. Vervelend? Ja. Omslachtig? Ja maar helaas wel noodzakelijk om de bar in eigen beheer te houden.

Dan het informele. Tijdens de meedenksessie van november is een groep mensen opgestaan om samen met mij de ‘tanden in de barcommissie te zetten’. Samen met Roel Piera, Petra Rosier, Marjolein Luteijn, Robert Dacco en Marleen Vlemings ga ik dit jaar aan de slag om de bar tot een succes te maken. Het motto is ‘het is lekker’.
We beginnen door tijdens de voorjaarscompetitie maaltijden aan te bieden. En dan met name eerst op de vrijdag en zaterdagavond. We werken met een kleine kaart en een vast menu. De thuisspelende teams krijgen een uitnodiging om zich er voor op te geven. Uiteraard zijn de gasten ook welkom.

Het basisassortiment van de bar zal ook worden ‘opgefrist, er komt een broodje van de dag, en een competitieschotel. Ook zal het mogelijk zijn om een competitietaart bij ons te bestellen. Kortom, een aantal aanpassingen die het tijdens de competitie iets aangenamer moeten maken. Voorlopig dus eerst alleen tijdens de vrijdag en zaterdag competitie. We zouden het ook graag naar de avond van de interne competitie willen uitbreiden maar daar hebben we op dit moment niet de mankracht voor. En u kan dit jaar eindelijk gaan genieten van een echt lekker kopje koffie op de Meent!

Daarnaast zal Robert Dacco op de drukkere momenten als betaalde kracht achter de bar staan. Op die manier verlichten wij de druk op het plannen van de bardiensten aangezien dat elk jaar veel problemen opleverde. Aankomend jaar kunnen wij door deze maatregel de club tot begin november open houden. Dus u komt bijna nooit meer voor een dichte deur te staan wanneer u wat wilt drinken na een mooie pot tennis. Verder zal Robert Dacco elke werkdag van 08.00 tot 11.00 uur op de club aanwezig zijn om schoon te maken en de eerste bardienst te vervullen.

Wat kan ik u nog meer vermelden? Oh ja, na 18, 15 en 12 jaar deel uit te hebben gemaakt van de recreatiecommissie zijn Riet Boerhout respectievelijk Wim Joosten en Clemens Ebbinkhuisen uit deze commissie gestapt. Tijdens de algemene ledenvergadering zijn ze al gefêteerd maar ik wil ze nogmaals bedanken voor hun tomeloze inzet! Gelukkig is er vervanging voor hen gevonden. Michel Keizer en Berry vd Ven hebben zich aangemeld. Samen met de overgebleven dames gaan zij er iets moois van proberen te maken.

Dan kan ik u nog vertellen dat er sinds lange tijd weer een sponsorcommissie is! Joost Pessers en Johan van Vulpen hebben zich hier voor aangemeld. Een eerste opzet van hun plannen heb ik mogen aanschouwen en het belooft veel moois!

Ik wil ook nog even benadrukken dat er versterking nodig is bij de Technische Commissie. Er zitten nog maar 3 mensen in deze commissie en dat is echt te weinig. Stuur even een mailtje als u eens van gedachten wilt wisselen.

Zo, de kop is er weer af. De eerste van de voorzitter van het nieuwe tennisjaar is een feit.

Ik heb er zin in! U ook?

Tot op de baan.

Robbert Keijer

17 september 2013


Hij is weer voorbij die mooie zomer, die begon zo wat in, ja wanneer begon de zomer echt?

Niet in mei zoals het liedje zegt. Eerder eind juni. En wat voor een zomer! Mooie dagen, mooie avonden. En eigenlijk duurt de zomer nu, begin september, nog steeds voort.

Wat heeft zich allemaal afgespeeld sinds de laatste ‘van de voorzitter’?

Een interne competitie, de reguliere voorjaarscompetitie, de clubkampioenschappen senioren en junioren, twee open meenttoernooien (senioren en junioren), het echtparentoernooi en het damesdubbel invitatietoernooi (voorheen het ‘geitentoernooi’, dat is toch eigenlijk een veel leukere naam) en dat allemaal zonder noemenswaardige regen (paar druppeltjes). Veel evenementen dus en die zijn zoals ik het kan zien allemaal vlekkeloos verlopen. Een puike prestatie van de desbetreffende commissies. Dank voor het organiseren.

Wat zich ook heeft afgespeeld is het vertrek van Mark Jan. Vanuit de jeugd was er een leuk invitatietoernooi georganiseerd. Het was een mooie ochtend, die voor Mark Jan emotioneel eindigde. Tijdens de senioren mixed dubbelclubkampioenschappen was er een afscheidreceptie/moment voor Mark Jan. Ik heb veel van zijn leerlingen gezien die dit moment aangrepen om afscheid van hem te nemen. Best een gek gevoel. Na 10 jaar geen Mark Jan meer op de baan, als trainer dan. Maar goed, omkijken heeft geen zin meer. De blik vooruit, de toekomst in.

Filippo Messori is als vervanger van Mark Jan begonnen met training. Vanaf 1 september is hij samen met Paulien met onze jeugd en seniorleden aan de slag gegaan. Zijn (en onze) eerste indrukken zijn zeer positief. Tuurlijk, hij geeft anders les dan Mark Jan, dat is even wennen maar het zorgt ook voor een nieuwe dynamiek. En dat is leuk om te zien.

En passant deed hij mee met het Open Meent toernooi en met de mixed dubbel clubkampioenschappen, samen met zijn vrouw. Beide evenement werden door hem gewonnen. Als hij het getoonde spel weet over te brengen op onze jeugd en senior leden dan belooft dat veel.

Wat staat er nog op de agenda de komende tijd?

In ieder geval het bokkentoernooi. Dit jaarlijks terugkerende evenement waar een ouwe bok naast een jonge bok zijn kunsten mag vertonen, is gezien de inschrijvingen nog altijd populair.

Ook begint de najaarscompetitie, voor jeugd en senioren. Wat ik zie is een grote toename op de vrijdagavond seniorencompetitie. Leuk! De vrijdagavond is toch meestal een beetje een ‘stille’ avond en wordt nu zeer levendig. Nieuw dit jaar bij de jeugd is de world tour. Dit concept is bedoeld om de echt jonge jeugd het gevoel te geven dat ze met een ‘game’ bezig zijn. Snel en zoveel mogelijk partijen spelen. Ik ben heel benieuwd hoe zo’n dag er uit gaat zien.

Verder staat op het programma het familietoernooi. Het familietoernooi is een variant op het slottoernooi voor de jeugd. Je schrijft je in als hele familie, dus Papa, mama, zoon, dochter en opa en oma en speelt tegen andere families. Ik zie zo voor me dat de Huismannetjes tegen de De Gooijertjes spelen of de Bakkertjes tegen de Laarhoventjes. Ben heel benieuwd.

Uiteindelijk staat dan nog het slottoernooi voor de senioren op het programma. Op 2 november kunnen we nog 1 keer tegen elkaar spelen. Tennissend wel te verstaan want wat echt als laatste plaats vind is het Mop Schatens Jeu de boulestoernooi. Onder het genot van meestal zeer mooi najaarweer worden een paar banen omgetoverd tot jeu de boulesveld.
Naar wat ik heb mogen horen altijd een leuke afsluiting van het seizoen.

Dit wat betreft de tennistechnische zaken. Nu een paar mededelingen over het ‘randgebeuren’ zoals ik de organisatie van de Meent maar even noem.

Het gaat best goed met de Meent. Er is toename van jeugdleden, er zijn wat seniorleden bij gekomen en heel belangrijk, ik zie een enthousiaste groep mensen die de commissies bemant. Het is ook leuk om te zien dat de commissies steeds ‘jonger’ worden. De ‘oudjes’ gaan er langzaam uit en zo hoort het ook. De ‘oudjes’ hebben namelijk hun sporen verdiend, het is nu aan de jongere garde om te laten zien wat ze kunnen.

Bij 1 commissie zie je alleen dat die noodzakelijke verjonging er nog niet is. Dat is de barcommissie en dat is jammer. Want met een leuke enthousiaste groep in de barcommissie kun je de club zoveel leuker maken. Het heeft mijn aandacht en ik zal dan ook naarstig op zoek gaan naar mensen die deze commissie samen met mij tot een succes wil maken.
Mocht je het leuk lijken om deze commissie te bemannen, meld je dan aan bij mij.

Nou, hier laat ik het even bij.

Tot op de banen.

Grt

Robbert Keijer

12 juni 2013


Iets langer dan geduurd maar daar is ie dan. Mijn eerste ‘van de voorzitter’.

Tja, wat zet je daar dan in? Even kijken hoe George dat deed.

George vermeldde altijd dat het seizoen op 30 maart was geopend, dat de banen er fantastisch bij lagen en dat er een geslaagd openingstoernooi had plaats gevonden. Helaas, helaas. Het tennisseizoen is langzaam op gang gekomen vanwege vorst tot in april. Ik kan me niet herinneren dat er pas in het weekend van 10 april kon worden gestart met de competitie. En dat de openingstoernooien voor jeugd en senioren geen doorgang konden vinden. En dan tennis ik toch al vanaf mijn 7e bij de Meent.

Een woord van dank richtte George ook altijd tot de mensen die zich in de wintermaanden over het clubhuis hebben ontfermd. Het gaat bijna ongemerkt maar in de wintermaanden is er altijd een hele ploeg mensen met de club bezig. Ook nu weer. Een frisse witte kleur binnen, de bar opgeknapt en de tafels gepimpt. Zonder iemand te kort te doen wil ik in het bijzonder Jeroen en Joris Huisman en de accommodatie commissie onder leiding van Wim Joosten bedanken. Het is bijzonder fraai geworden.

Ook over personele veranderingen vertelde George altijd iets.
In oktober vorig jaar hebben we besloten met RG sports te stoppen. De visie van het bestuur is om niet voor detacheringsbureaus te kiezen maar om clubtrainers aan ons te binden. Een bewuste keuze. In onze ogen heb je dan meer verbondenheid met een vereniging. Op de lange termijn moet dat beter uitpakken. Niet elk jaar andere trainers maar vertrouwde gezichten. Heel blij waren we dan ook dat we Paulien Meijer konden aantrekken als trainer. Jong, enthousiast, spring in het veld, gek van tennis en van kinderen, en ook nog eens lid van de Meent. Dan denk je, als bestuur dat je het goed voor elkaar hebt. Meer informatie over Paulien is te vinden op haar pagina.
Vervolgens gaat dan een boegbeeld als Mark Jan de club verlaten. Als trainer dan. Na 10 jaar lesgeven op de Meent heeft Mark Jan een nieuwe uitdaging gevonden. Het is jammer want Mark Jan is een fijn mens, een zeer markante verschijning en iemand met een bijzonder goed gevoel voor humor. Maar ik begrijp zijn vertrek wel. Na 10 jaar is het ook wel eens goed om ergens anders aan de slag te gaan. Dat geeft nieuwe impulsen en energie. Namens het bestuur wens ik Mark Jan heel veel succes toe met zijn nieuwe baan.
Ondertussen hebben we al wel een vervanger voor Mark Jan aangetrokken. Filippo Messori is zijn naam. Filippo woont in Laren, is getrouwd met Ellis Poelgeest en vader van drie zoons. Hij heeft op hoog niveau getennist, is ambitieus en heeft veel zin om bij onze club aan de slag te gaan. Een verdere introductie geeft Filippo graag op zijn eigen pagina.

Ook triest nieuws moet ik even vermelden.
Op 3 mei j.l. is Dori van Elswijk overleden. Hoewel ik Dori slechts van gezicht ken, is het toch verdrietig om te horen dat ze er niet meer is. Ik wens familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Goed, dan weer naar triviale tenniszaken.
Het is juni en de knltb competitie is afgelopen. Er hebben zich mooie taferelen afgespeeld op de banen. Strijd, afzien, blijdschap en teleurstelling. Dat hoort er allemaal. Bij de senioren zijn er dit jaar twee kampioenen op de vrijdagavondcompetitie. Bij de jeugd zijn er 3 kampioenen bij de oranje competitie. De interne competitie is eveneens afgelopen. Ook hier is veel gestreden en hebben blijdschap en teleurstelling elkaar afgewisseld. Tegen alle kampioenen en winnaars zeg ik ‘chapeau’!

Wat tenniszaken betreft wil ik nog vermelden dat ondertussen de clubkampioenschappen zijn begonnen. Een evenement voor jong en oud dat altijd voor topdrukte op het park zorgt. Komt allen kijken.

Zo de kop is eraf. De eerste van de voorzitter een feit.

Rest mij u een prettig vervolg van het seizoen toe te wensen.

Grt

Robbert Keijer