Over de vereniging

LTC De Meent werd op 29 juli 1942 te Bussum opgericht

De vereniging telt ongeveer 550 leden, waarvan ca. 200 juniorleden. Tevens zijn er ereleden en donateurs.Bij De Meent moet iedereen met plezier kunnen tennissen, zowel de pure recreanten als de toernooi- en competitiespelers (er doen ca. 35 seniorteams mee aan de diverse KNLTB-competities). Voor niet-competitiespelers wordt een Interne Competitie georganiseerd waarbij gezelligheid en competitie hand in hand gaan. Daarnaast is er voldoende ruimte voor degenen die zomaar een balletje willen slaan. Het jaarlijks Open Toernooi van de LTC De Meent ondervindt steeds een grote belangstelling, zowel wat deelnemers als bezoekers betreft.

De jeugd krijgt bij De Meent veel aandacht

Alle jeugdleden van De Meent krijgen training, vanaf de mini’s tot en met de oudste junioren. Naast tennisvaardigheid krijgen zaken als wedstrijdmentaliteit, sportiviteit, clubgevoel e.d. veel aandacht. Ouders worden hierbij zoveel als mogelijk en nodig is betrokken. Natuurlijk wordt er deelgenomen aan de diverse KNLTB-jeugdcompetities .Ook de jeugd kent zijn eigen Open Meenttoernooi. Jeugdleden kunnen starten in het seizoen waarin zij 6 jaar worden. Dit jaar zijn wij gestart om lessen aan te bieden aan de jongste jeugd van 4 / 5 jaar.

Via deze website worden de leden uitgebreid op de hoogte gehouden van alle geplande activiteiten.

Een lidmaatschap bij de LTC De Meent is alleszins de moeite waard!