Het lidmaatschap

Stuur bij vragen en/of opmerkingen over lid worden bij L.T.C. de Meent een mail naar lidworden@ltcdemeent.nl.

€ 190,– contributie en € 57,– inschrijfgeld voor senioren (vanaf het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt);

€ 112,50 contributie en € 34,– inschrijfgeld voor junioren (vanaf het kalenderjaar waarin je 6 jaar wordt tot het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt) en een verplichte trainingsbijdrage van € 107,50.

Er bestaat een studentenkorting (€ 60,–) en gezinskorting (€ 75,– vanaf het vierde gezinslid dat een junior is). Inschrijfgeld is niet opnieuw verschuldigd, als je binnen 2 jaar weer lid bij ons wordt.

Informatie over de details van de kortingen is verkrijgbaar bij de ledenadministratie. Naast deze kortingen kent de vereniging ook ‘niet-spelende’ leden. Deze leden kunnen soms een of meerdere seizoenen niet spelen wegens zware blessures, tijdelijk verblijf in het buitenland, e.d. Zij betalen alleen de bondsafdracht en de onkosten van bijvoorbeeld de administratie (€ 25,– per seizoen).

Onze vereniging heeft het bargebeuren in eigen beheer. Daarom zijn alle seniorleden verplicht 3 x per jaar een bardienst van 3 uur te draaien. Deze bardiensten kunnen afgekocht worden voor € 48,– per dienst. U kunt natuurlijk altijd een bardienst ruilen met een ander senior lid.  Ouders van junior leden die zelf geen lid zijn draaien één bardienst per gezin. Klik hier voor de bardienstregeling.

Leden kunnen niet-leden introduceren. Hiervoor dient per keer een introductiepasje te worden aangeschaft. Die pasjes zijn bij de bardienst te verkrijgen en moeten na afloop weer worden ingeleverd. Een zelfde persoon mag maximaal 3 keer per seizoen worden geïntroduceerd. In de maanden april/mei/juni en september kan na 18.00 uur niet worden geïntroduceerd tenzij speciaal vermeld. De introducerende leden zijn verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van deze regeling.

Als een van de drie Bussumse tennisverenigingen kenmerkt onze vereniging zich vooral in een gezellige vereniging waarbinnen wedstrijdspelers en recreanten in harmonie hun balletjes slaan. Een grootschalig ledenverlies is ons gelukkig vreemd.

Aanmelden als lid

Om u als lid aan te melden, vult u het aanmeldingsformulier in en stuurt u deze samen met een digitale (JPG format) kleurenpasfoto naar de ledenadminstratie via onderstaand email adres. Uiteraard kunt u ook de ledenadministratie mailen als u vragen heeft.

E-mail: administratie@ltcdemeent.nl

Afmelden als lid of omzetten naar niet-spelend lid

Wanneer u zich als lid wilt afmelden of uw lidmaatschap wilt omzetten naar niet-spelend lid, kan dit enkel voor het komende seizoen door een schriftelijk bericht aan de ledenadministratie voor 1 december. Tijdens het seizoen kan het lidmaatschap niet aangepast worden. In geval van een ernstige blessure kan een lidmaatschap tot 1 april van het betreffende jaar omgezet worden naar niet-spelend lid. Hiervoor is een doktersverklaring vereist waaruit blijkt dat er minimaal vijf maanden niet getennist kan worden. Verzoeken tot aanpassing of opzegging van het lidmaatschap kunt u richten aan:

E-mail: administratie@ltcdemeent.nl