Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Als gevolg van een wijziging in de wet moet iedere bar vrijwilliger het IVA certificaat behalen. Pas wanneer de club in het bezit is van dit certificaat kan een bardienst worden ingevuld. Waneer er iemand achter de bar staat die dit certificaat niet heeft kan dat de vereniging een serieuze boete opleveren.

NOC*NSF en sportbonden hebben een toets ontwikkeld waarmee een barvrijwilliger zijn/haar kennis kan toetsen omtrent de regels van het schenken van alcohol.
Wij verzoeken u de toets te maken (neemt slechts 10 minuten van uw tijd). Na het met goed gevolg afleggen van de toets ontvangt u een certificaat waarmee u gerechtigd bent bardiensten te draaien als vrijwilliger.

Voor aanvang van de test kunt u het e-mail adres van de barverantwoordelijke invullen. Wij verzoeken u hier het volgende mailadres te gebruiken: administratie@ltcdemeent.nl.

Als naam van de barverantwoordelijke kunt u “Barcommissie” invullen. Wij ontvangen dan vanzelf het certificaat voor onze administratie. 48 uur nadat u de toets heeft gehaald is het mogelijk om uw bardiensten te reserveren.

De toets kunt u vinden op de website: http://www.nocnsf.nl/iva.

Succes met de test.

De Barcommissie.